Súťaž Sieň slávy - pravidlá od 1.7.2020 do 20.6.2021

Sieň slávy je bodovaná súťaž v 2 kategóriách pre aktívnych žiakov a učiteľov.
Sledované obdobie - školský rok (1.7.  - 20.6., tj. obdobie leta sa počíta do ďalšieho šk. roka)
Zasielanie cien na školy
- posledný júnový alebo prvý septembrový týždeň

kategória žiaci

Bodové hodnotenie žiakov
Náučné úlohy, slovíčka, bleskovky +1 až +5 bodov (podľa náročnosti)
Opakovanie úlohy, testovanie +0,1 až 0,5 bodu
Teória +0,1 bodu

POZOR ZMENA! Dostali sme viacero vašich podnetov, že rôzne ročníky majú rôzne počty maximálnych možných bodov.
Preto sme rozšírili počet cien a zmenili sme medziročníkovú súťaž na súťaž po jednotlivých ročníkoch. Z 10 cien sme počet zvýšili na 27:

Nové ceny pre najusilovnejších žiakov v rámci Slovenska pre šk.r. 2020/2021:
9 tried x 3 ceny:
1. miesto - 9x 
notebook (z toho 1 hráčsky)
2. miesto - 9x mobil
3. miesto - 9x USB kľúč 128 GB

Hlavná cena hráčsky notebook bude udelená víťazovi, ktorý celkovo získa najviac bodov.
Pozor - maximálne počty bodov v ročníkoch sú rozdielne, preto budú vo finále body medzi ročníkmi vybalansované.
Ak to epidemiologická situácia dovolilí, top finalisti budú pozvaní na finále do Žiliny,
kde budú môcť získať posledné dodatočné body pre získanie hráčskeho notebooku.

Staré ceny v rámci Slovenska pre šk.r. 2020/2021:
01. miesto - hráčsky notebook 1
02. miesto - notebook 2
03. miesto - notebook 3
04. miesto - notebook 4
05. miesto - notebook 5
06. miesto - mobil 1
07. miesto - mobil 2
08. miesto - USB kľúč 512 GB
09. miesto - USB kľúč 256 GB
10. miesto - USB kľúč 128 GB

Ceny pre najusilovnejších žiakov v rámci aktívnej školy*:
1. miesto - USB kľúč 64 GB
2. miesto - USB kľúč 32 GB
3. miesto - USB kľúč 16 GB

kategória učitelia

Od 1.7.2020 spúšťame súťaž i pre učiteľov

Bodové hodnotenie učiteľov
Zadanie domácej úlohy a jej vypracovanie triedou +6 bodov
Vyhodnotenie domácej úlohy +3 body
Zadanie testu a jeho vypracovanie triedou +2 body
Vyhodnotenie testu +1 bod
Použitie SB na interaktívnej tabuli +2 body


Ceny pre najusilovnejších učiteľov v rámci Slovenska:
1. miesto - notebook
2. miesto - kompaktný notebook
3. miesto - mobilný telefón alebo tablet
4. miesto - USB kľúč 512 GB
5. miesto - USB kľúč 256 GB
6. miesto - USB kľúč 128 GB

Ceny pre najusilovnejších učiteľov v rámci aktívnej školy*:
1. miesto - USB kľúč 64 GB
2. miesto - USB kľúč 32 GB
3. miesto - USB kľúč 16 GB

*Podmienka získania školských cien:
1. Aktívne využívanie SmartBooks školou - celkový počet naučených tém žiakmi za celý školský rok musí byť za celú školu minimálne 3 000.
2. Vypracovanie stručnej súhrnnej správy/referencie učiteľom.

Pozor: Výpočet bodov do prehľadu celej SR prebieha na dennej báze vždy až k polnoci predošlého dňa.