Výstrahy

Priradiť VirtueMart komponent k položke menu

Umelá inteligencia

Ako napovedá časť názvu produktu "SMART", základom SmartBooks je využitie inteligentného softvéru.

Čo je to inteligentný sofvér, resp. umelá inteligencia?
Umelá inteligencia, artificial intelligence (AI) je napodobňovanie schémy ľudského myslenia zahŕňajúce vyhodnocovanie a analýzy podnetov prostredia, správne reakcie na ne a tvorivú činnosť. V našom programe je zabudovaná veľmi úzka časť umelej inteligencie zameranej na napodobenie práce dobrého doučovateľa učiteľa-metodika, ktorý svoje pôsobenie na dieťa prispôsobuje jeho schopnostiam a doteraz naučenému a nenaučenému učivu. Veľkou výhodou je, že AI nezabúda, je neúnavná a k dispozícií 24 hodín denne. Výhodná je i cena - mesiac práce stojí toľko, ako cena jedinej hodiny s dobrým učiteľom.