Ponuka pre školy

SmartBooks prinášajú do vzdelávania zásadné inovácie. Vďaka nim si môžete ako škola zvýšiť svoj kredit, spokojnosť učiteľov, rodičov i žiakov.

Čo škola získa?

  1. Koniec preťažovaniu učiteľov i žiakov. Rodičia sa už s deťmi nemusia učiť. 
  2. Výrazné zlepšenie vedomostí a prospechu.
  3. Koniec sporov s rodičmi. Pre rodičov i pre vás získate jasné prehľady o skutočných vedomostiach i práci žiaka. 
  4. Nárast prestíže. Vďaka spokojným rodičom a žiakom bude rásť dobré meno vašej školy.

Cenník pre školy

  • ŠKOLA ŠTANDARD
  • ŠKOLA PRÉMIUM
  • ŠKOLA KOMPLET

Licencia ŠKOLA ŠTANDARD

Cena licencie je iba 0,50 € na žiaka/učiteľa za mesiac. 
Napr.: Pre školu o veľkosti 100 žiakov a 10 učiteľov je cena 55 € mesačne za školu.
Pozn.: Bežná cena je 1€ za mesiac. Cena 0,50 € je dotovaná so zľavou 50 %.   
Obsah licencie ŠKOLA ŠTANDARD
Riaditeľ: prehľad o práci učiteľov a žiakov (prehľad zadaných domácich úloh, testov, detaily práce učiteľa i žiaka, Sieň slávy)
Učiteľ: zadávanie domácich úloh a testov, pracovné listy, učivo pre interaktívne tabule
Žiak: stručná teória (poznámky do zošita), môže sa učiť len témy, ktoré zadá učiteľ
Školenia pre učiteľov: 6 hodinové školenie učiteľského zboru - Akcia zdarma (bežná cena 99,9 €)

Licencia ŠKOLA PRÉMIUM 

Cena licencie je iba 1,00 € na žiaka/učiteľa za mesiac. 
Pozn.: Bežná cena licencie je 4 € / žiak, učiteľ / mesiac.
Navyše oproti ŠKOLA ŠTANDARD obsahuje:
Riaditeľ: ŠTANDARD + kompletné mesačné prehľady emailom 
Učiteľ: ŠTANDARD + galéria obrázkov (vstup do našej databázy 15 000 obrázkov)
Žiak: ŠTANDARD + učí sa podľa svojho výberu + SmartAsisstant + SmartGuard
Školenia pre učiteľov: úvodné 6 hodinové školenie je zahrnuté v cene

Licencia ŠKOLA KOMPLET

Cena licencie je 10 € na žiaka/učiteľa za mesiac
Navyše oproti ŠKOLA PRÉMIUM obsahuje dvojdňové školenie (úvodné a pravidelné aktualizačné školenia učiteľov), pravidelné poradenstvo, týždenné prehľady

Príručky

Príručka pre učiteľa (ver. č. 5 - 25.8.2020, otvorí sa ako PDF na druhej záložke)
Príručka pre administrátora (ver. č. 4 - 17.12.2019, otvorí sa ako PDF na druhej záložke)

MOBILNÁ APLIKÁCIA - pre učiteľov

  • možnosť zadávania a kontroly domácich úloh alebo testov

 stiahnuť mobilnú app SmartBooks