Pre rodičov

Deti sú to najcennejšie, čo máme. Medzinárodné testy PISA odhaľujú úpadok.

Rozvoj a vzdelanie detí majú pre rodičov nevyčísliteľnú hodnotu. Kvalita vzdelania úzko súvisí s kvalitou učiteľov a je na rôznych školách veľmi rozdielna. Dôvodom je dlhodobo podfinancované školstvo a s tým súvisiaci nezáujem študentov gymnázií o učiteľské povolanie. Predmety ako informatika, fyzika, chémia, anglický jazyk nie sú vyučované kvalifikovanými učiteľmi, pretože absolventov učiteľstva je veľmi málo a aj tí odchádzajú do komerčnej praxe. Veľmi často je potrebné doučovanie. Spýtajte sa, ktoré predmety sú vyučované kvalifikovane. Každé 4 roky prebiehajú testy PISA, v ktorých sa SR prepadá stále hlbšie.

modul SmartBooks

SmartBooks je prvý unikátny nástroj, ktorý napodobňuje prácu učiteľa pri doučovaní, pričom učí všetky predmety základnej školy vo všetkých ročníkoch. Základom je inteligentný systém, ktorý presne pozná žiaka (každý žiak má vlastný účet) a individuálne tak riadi jeho učenie. Základom sú náučné slovné úlohy, ktoré ako jediné intenzívne rozvíjajú predstavivosť, abstraktné a logické myslenie a čítanie s porozumením. Je to inteligentná cvičebnica, ktorá sa učí so žiakom práve to, čo žiak nevie.

modul SmartGuard

SmartGuard je výchovná pomôcka, ktorá zabezpečí rovnováhu práce a zábavy pre vaše dieťa. Viac informácií nájdete tu: SmartGuard 
Základom je táto rovnica:

Čas učenia sa + Čas pomoci rodičom = Čas hrania sa v PC 

modul Mobilná aplikácia pre rodičov (Android)

Slúži na kontrolu učenia sa dieťaťa. Stiahnite a prihláste sa ako rodič:

 stiahnuť SmartBooks pre rodiča  

Otestujte logické myslenie svojho dieťa

Školstvo bolo a ešte stále je zamerané na memorovanie encyklopedických vedomostí a šablónovitých postupov. Učenie sa pomocou náučných úloh prináša intenzívny spôsob učenia a núti žiakov k logickému premýšľaniu. Ako zistíte, či vaše dieťa vie skutočne logicky premýšľať, či má vytvorené abstraktné myslenie a predstavivosť? Zadajte mu túto jednoduchú logickú úlohu určenú pre 5. ročník, ktorá je zameraná na logické myslenie a predstavivosť:

Vo vreci je 20 červených, 20 zelených a 20 modrých guľôčok. Do vreca nevidíme. Koľko najmenej guľočok musím vybrať, aby som mal istotu, že vyberiem aspoň 3 guľôčky rovnakej farby?Riešenie: Musím ich vybrať aspoň 7, lebo ak by som vybral 6 mohli by to byť 2 červené, 2 zelené a 2 modré. Ak vyberiem 7, nutne budú aspoň z jednej farby minimálne 3.