Odmena za nahlásenie chyby

Radi používate SmartBooks a chceli by ste prispieť k vylepšeniu jeho obsahu? 
Nahláste nám chybu, ktorú objavíte alebo informáciu, ktorá v učive chýba.
Ak budete prví a pripomienka bude akceptovaná, odmeníme vás.

Hodnoty odmien sú:

  • 1 € za formálnu chybu v pravopise, formulácii alebo drobnú vecnú chybu,
  • 2 € za závažnú vecnú chybu,
  • 3 € za chybu, ktorá bráni správnemu vyriešeniu úlohy.

Ako nahlásiť chybu?

nahlasovanie chyby

Pomocou tlačidla výkričníka, ktoré sa nachádza v učení, testovaní i poznámkach do zošita.

Ako viem, akú celkovú odmenu dostanem?

prehlad zarobku

Kliknite na modrú ikonu vedľa ikony odhlásenia.

Ako bude odmena vyplatená?

Výška vašej celkovej odmeny vám umožňuje vybrať si z našich reklamných predmetov. Pri sumách nad 20 € je možnosť vystaviť nám faktúru.

Ponúkané reklamné predmety:

Ak máte zaujímavý návrh na reklamný predmet, zašlite nám podnet. Radi náš sortiment rozšírime.

Fakturačné údaje spoločnosti:

SmartBooks, a.s.
Národná 805/18
010 01 Žilina

IČO: 50244388
DIČ: 2120249373
IČ DPH: SK2120249373

Do predmetu plnenia uveďte "Administratívne práce - pripomienkovanie SmartBooks"