Čo je to SmartBooks?

V čom je lepší SmartBooks od iných?

1. Je unikátnou INTELIGENTNOU cvičebnicou učiva celej ZŠ, pomocou ktorej sa žiak systematicky učí na vlastných chybách.
Na rozdiel od obyčajných testov SB žiaka nielen preskúša a zistí jeho slabé miesta, ale mu aj ukáže riešenie/postup/vysvetlenie a následne ho z toho opätovne vyskúša. Toto sa opakuje dovtedy, pokiaľ sa všetko nenaučí. Hovoríme, že vtedy je 100% naučenosť. Tieto úlohy voláme náučné, lebo ich účelom je žiaka naučiť. Je ich 60 000.
2. SB ako jediný obsahuje učivo celej ZŠ - všetky témy (6 000) v poradí, ako ich dnes preberáte. Ako jeden z mála bol vytvorený slovenskými učiteľmi podľa slovenského ŠVP.
3. Obsahuje Poznámky do zošita - učivo celej ZŠ aj formou stručnej teórie. Žiak si ich už nemusí písať.
4. Je to efektívne intenzívne učenie, ktoré trvá iba 30 minút denne. Občas žiakom až vadí, že učenie je intenzívne, že sa nemôžu rozptylovať. Po pár dňoch spravidla pochopia, že im efektivita ušetrí veľa času, ktrorý môžu venovať zábave.
5. Obsahuje všetko na 1 mieste - okrem náučných úloh aj: dril nahovorených slovíčok (celý Project), automatické diktáty (Aj, Sj), vybrané slová, slepé mapky, dril chemické značky, atď.
6. Rodič sa s dieťaťom už nemusí učiť. 
7. 6 000 pracovných listov - z každej témy viete uložením do PDF vygenerovať i písomný pracovný list alebo previerku. Zakaždým s pozmenenými úlohami.
8. Modul SmartGuard riadi čas dieťaťa na PC. Motivačne zabezpečí, že sa dieťa hrá na PC len toľko, koľko sa učilo a pomáhalo rodičom.

Pozrite si nezávislé referencie rodičov a učiteľov na Facebooku

Pozrite si videonávody práce žiaka/učiteľa/rodiča

Načo, prečo a aký význam má SmartBooks?

Všetko na jednom mieste + bez potreby učenia sa s rodičom

Predstavte si, že máte doma vášho vlastného súkromného učiteľa, ktorý si všetko o vedomostiach žiaka pamätá a vie vysvetliť a vyskúšať všetky školské predmety. SmartBooks dokáže dieťa vyskúšať a zistiť, čo nevie. Pri každom zistenom nedostatku mu vie vysvetliť čo nevedelo, ukázať mu správny postup a správne výsledky. Následne overí, či to dieťa pochopilo a či si vedomosti zapamätalo. O naučených vedomostiach i miere snaženia vytvorí jasný prehľad, ktorý ocenia rodičia, učitelia i žiaci. Je to skutočný domáci učiteľ. Presne vie, aké hlboké vedomosti má dieťa z každej jednej témy. Nestane sa to, že by z niečoho malo medzery, ktoré mu neskôr spôsobia zlyhávanie pri nadväzujúcich témach. Výrazne sa zlepšia vedomosti i známky vášho dieťaťa, vám i učiteľom ušetrí množstvo času a energie. To všetko len za 30 minút denne. Je to intenzívne učenie sa na vlastných chybách. To je význam SmartBooks.

Aké sú výsledky žiakov?

 1. Výrazne sa im zlepšia známky.
 2. Monitory bežne napíšu na 95-100%.
  Napríklad:
  Tomáš Kvietok ZŠ Povina - MAT 95%, SLJ 100%.
  Dominik Botek ZŠ Karpatská Žilina - MAT 92%,
  Martin Bodorík ZŠ Oravská Žilina - MAT 96%
 3. Na prijímacích skúškach sú z daného predmetu na prvých miestach.
  Napr. prijímacie skúšky na gymnázium Veľká Okružna Žilina, kde bolo prihlásených viac ako 300 žiakov
  Dominik Botek - 1-vý z testu v matematike
  Martin Bodorík - 2-hý z testu v matematike

Pritom sa učili menej ako ich spolužiaci ale intenzívnejšie.

Čo SmartBooks navyše?

 • Anglický jazyk - nacvičí s ním preklad, písanie, čítanie i počúvanie všetkých slovíčok, ktoré dieťa potrebuje vedieť. Audionahrávky nahovoril rodený angličan.
 • Slovenský jazyk - nadiktuje mu diktát, opraví a ukáže mu chyby. Vety, v ktorých dieťa urobilo chybu, mu opätovne nadiktuje, aby preveril, či ich už vie správne písať. Audionahrávky nahovorila učiteľka slovenského jazyka. Precvičí si vybrané i problémové slová.
 • Matematika - zadá mu príklad z témy, ktorú sa učí v škole. Ak ho nebude vedieť vypočítať, ukáže mu postup. SmartBooks si zapamätá, že tento príklad nevedelo a neskôr preverí, či sa ho naučilo počítať. Ak bude mať dieťa ďalšie problémy s príkladom, zahrnie tento príklad do opakovania problémových úloh ideálneho pred polročnou písomkou.
 • A desiatky ďalších spôsobov využitia...

Aké moduly obsahuje?

Moduly pre žiaka:
1
doučovanie - vyskúša, doučí a opäť preverí
2
testovanie - s odpoveďou i vysvetlením
3
poznámky do zošita - stručná teória
4
rýchly dril - nahovorené slovíčka Aj, Nj, vzorce
5
diktáty - nahovorené, s vyhodnotením
6
slepé mapy a mapky
7
latinské názvy a značky chemických prvkov
8
SmartAsistent - vlastné balíčky vedomostí

Moduly pre rodiča:
1
prehľad učenia - ako je pripravený do školy
2
prehľad vedomostí - čo vie a čo nie
3
SmartGuard - koľko sa učí, toľko sa hrá

Moduly pre učiteľa:
1
automatizované DÚ - NOVINKA učenie
2
testy s automatickým vyhodnotením
3
materiály pre interaktívne tabule
(úlohy s riešením, poznámky a obrázky)
Čo nové prináša?
kompletné učivo 1. - 9. r. ZŠ
Aj, Nj, Sj, M, F, I, Ch, B, D, G, Ev, P, V...
prehľad o slabých miestach
cielený na problémy žiaka - inteligencia
kontrola žiaka - čo, kedy, ako dlho sa učil
individuálny - každý má svoje konto
rýchlejšie učenie - testovací efekt
zlepšenie pamäte - krivky zabúdania
lepšie pochopenie - pamäťové mapy
nekonečne veľa generovaných testov

Ako najlepšie využiť SmartBooks?

Najsilnejšou stránkou SmartBooks je schopnosť samostatne sa venovať žiakovi a učiť ho. Najviac času na to je počas domácich úloh. Efektivita učenia sa prejavuje v rýchlosti ako sa žiak naučí. Príprava na druhý deň trvá iba 20 - 40 minút.

Čo je to SmartBooks?

SmartBooks je komplexný inteligentný vzdelávací systém. Je to jedinečný nástroj na učenie sa - inteligentný domáci učiteľ, ktorý je dostupný všade, kde je internet. Pritom sa používa jednoducho a intuitívne. Žiak sa môže učiť individuálne "bez účasti školy" alebo mu môže učiteľ zadávať konkrétne témy a sledovať jeho pokrok.