O nás

Sme kvalifikovaní učitelia z praxe, mladí duchom, ktorí zasvätili svoj život vzdelávaniu a výchove. Sme nadšení do prebúdzania múdrosti našich detí a ich budúceho úspechu v živote. Ďakujeme všetkým našim učiteľom a Inštitútu jazykov a vzdelávania, ktorý SmartBooks založil a trvale ho financuje. 

Ďakujeme tiež všetkým jednotlivcom ako aj organizáciám, ktoré nám pomáhali a naďalej dlhodobo pomáhajú realizovať našu víziu o vzdelanom Slovensku, najmä poskytnutím dobrovoľníkov z radov ich členov a množstvom vykonanej dobrovoľníckej práce. Ďakujeme predovšetkým nasledovným dlhodobo spolupracujúcim neziskovým organizáciám:

 • Inštitút jazykov a vzdelávania Žilina, n. o.,  IČO: 51 16 9541, sídlo: Národná 805/18, 010 01 Žilina
 • OZ Bee TREE, o.z. IČO: 42 193 800, sídlo: Kráľovohoľská 9, 974 11 Banská Bystrica
 • Občianske združenie Spolu a šťastne, o.z. IČO: 50 571 796, sídlo: Dobšinského 50/15, 949 01 Nitra

Zakladatelia projektu

Mgr. Slávka Belanová

Mgr. Slávka Belanová

 • riaditeľka siete Inštitútu jazykov a vzdelávania
 • učiteľská aprobácia: slovenský jazyk, dejepis
 • návrh metodiky výučby, korektúra pravopisu

 • Mgr. Peter Belan

  Mgr. Peter Belan

 • zakladateľ Inštitútu jazykov a vzdelávania
 • učiteľská aprobácia: matematika, fyzika, informatika
 • inteligentné vzdelávacie systémy, lektor pedagógov
 • Členovia tímu

  PaedDr. Denisa Skálová

  PaedDr. Denisa Skálová

 • matematika a biológia
 • hotline, testovanie
 • Marián Bohuš

  Marián Bohuš

 • testovanie predmetov ZŠ
 • rodičovská kontrola
 • Bc. Jaroslav Jedlička

  Bc. Jaroslav Jedlička

 • koordinácia spolupracovníkov
 • biológia, občianska náuka
 • Ing. Ján Vlk

  Ing. Ján Vlk

 • inteligentné vzdelávacie systémy
 • webové aplikácie RIA
 • Volker Sospeter

  Volker Sospeter

 • Anglický jazyk
 • metodika výučby
 • Mgr. Lívia Baxová

  Mgr. Lívia Baxová

 • matematika, fyzika
 • dynamizácia, metodika
 • Mgr. Michaela Prievozníková

  Mgr. Michaela Prievozníková

 • slovenský jazyk a literatúra
 • diktáty a korektúra
 • Mgr. Andrea Karchutňáková

  Mgr. Andrea Karchutňáková

 • matematika, slovenčina, angličtina
 • informatika, zábavné úlohy 1.-4. ročník
 • inovácie, metodika
 • Mgr. Ľuboslava Kosová

  Mgr. Ľuboslava Kosová

 • dejepis, pedagogika
 • teória do zošita
 • PaedDr. Zuzana Vargová

  PaedDr. Zuzana Vargová

 • biológia, etická výchova
 • tvorba a recenzovanie
 • Mgr. Andrea Boteková

  Mgr. Andrea Boteková

 • matematika, fyzika
 • kreatívna výtvarná výchova
 • Mgr. Peter Botek

  Mgr. Peter Botek

 • mentor, kouč
 • špecialista smart vzdelávania
 • rozvoj ľudských zdrojov
 • obchodná a marketingová stratégia
 • Ing. Stanislav Belan

  Ing. Stanislav Belan

 • inteligentné vzdelávacie systémy
 • webové aplikácie RIA
 • Ing. Mário Kahún

  Ing. Mário Kahún

 • inteligentné vzdelávacie systémy
 • webové aplikácie RIA
 • Pavol Belan

  Pavol Belan

 • dynamizácia výpočtových úloh
 • testovanie
 • Ing. Zuzana Zoričáková

  Ing. Zuzana Zoričáková

 • marketing, obchod
 • testovanie
 • Ondrej Belan

  Ondrej Belan

 • testovanie predmetov ZŠ
 • dynamizácia úloh
 • Matúš Belan

  Matúš Belan

 • testovanie systému
 • tvorba audií
 • hlavný tester smartguard
 • Jožko Mrkvička

 • testovanie systému
 • tvorba audií
 • hlavný tester smartguard
 • Tím v Žiline

  team

  A ďalších viac ako 100 spolupracovníkov: tvorcovia obsahu, recenzenti, garanti, metodici, koordinátori, špecialisti, testeri, hotline operátori, programátori a animátori, právnici, obchodníci, konzultanti, lektori, asistenti, inštruktori, tútori, mentori, koučovia, školitelia, ...

  Ceníme si predovšetkým desiatky tisíc hodín dobrovoľníckej práce vykonanej na projekte SmartBooks, bez nárokovania si mzdy alebo finančnej odmeny. Do našej siene vďačnosti patria všetci dobrovoľníci, ktorý s nami spolupracujú kontinuálne viac ako dva roky, menovite:

  id titul priezvisko meno trvalé bydlisko - obec   spolupráca     začiatok spolupráce   
  OD mesiac.rok
    trvanie spolupráce   
  DO mesiac.rok
    dĺžka spolupráce   
  (v rokoch)
  1 Mgr. Arendášová Andrea Nitra dobrovoľník 05.2017 09.2019 2,33
  2 Mgr. Bartošíková Anna Závadka nad Hronom dobrovoľník 09.2017 12.2019 2,25
  3 Mgr. Bartošová Anna Dražkovce dobrovoľník 09.2017 12.2019 2,25
  4 Mgr. Belan Peter Teplička nad Váhom dobrovoľník 04.2016 12.2019 3,67
  5   Belan Ondrej Teplička nad Váhom dobrovoľník 04.2016 12.2019 3,67
  6   Belan Pavol Teplička nad Váhom dobrovoľník 04.2016 12.2019 3,67
  7 Mgr. Belanová Slávka Teplička nad Váhom dobrovoľník 04.2016 12.2019 3,67
  8   Bohuš Marián Žilina dobrovoľník 04.2016 12.2019 3,67
  9 Mgr. Botek Peter Kvakovce dobrovoľník 04.2016 12.2019 3,67
  10 Mgr. Boteková Andrea Nedožery - Brezany dobrovoľník 04.2016 12.2019 3,67
  11   Boteková Anežka Nedožery - Brezany dobrovoľník 11.2016 12.2018 2,08
  12   Bystrianska Eva Slatinské Lazy dobrovoľník 12.2017 12.2019 2,00
  13 Bc. Csintalan Róbert Laskár dobrovoľník 12.2016 03.2019 2,25
  14 Bc. Daňová Mária Žilina dobrovoľník 12.2016 12.2019 3,00
  15 RNDr. Dieneltová Katarína Kláštor pod Znievom dobrovoľník 09.2017 12.2019 2,25
  16 Ing. Dupanová Monika Nitra dobrovoľník 03.2017 12.2019 2,75
  17   Gajdoš Ondrej Dolný Vadičov dobrovoľník 04.2017 07.2019 2,25
  18 Ing. Gališová Michaela Kláštor pod Znievom dobrovoľník 09.2017 12.2019 2,25
  19 Ing. PhD. MBA Harazinová Martina Banská Bystrica dobrovoľník 06.2017 08.2019 2,17
  20 Mgr. Helexová Eva Banská Bystrica dobrovoľník 12.2016 12.2019 3,00
  21 Mgr. Hriadelová Katarína Nitra dobrovoľník 07.2017 09.2019 2,17
  22 Mgr. Hricov Alexander Bratislava dobrovoľník 09.2016 09.2018 2,00
  23 Mgr. Jančok Slavomír Žilina dobrovoľník 12.2016 12.2019 3,00
  24 PaedDr. PhD. Jarešová Aneta Nová Baňa dobrovoľník 06.2017 08.2019 2,17
  25 Bc. Jedlička Jaroslav Kysucké Nové Mesto dobrovoľník 04.2016 12.2019 3,67
  26 Mgr. Karchutňáková Andrea Žilina dobrovoľník 05.2016 07.2020 4,17
  27 Mgr. Jesenský Michal Snežnica dobrovoľník 04.2018 07.2020 2,25
  28   Kovačik Jozef Veľký Meder dobrovoľník 09.2016 10.2019 3,08
  29   Kovačiková Daniela Prievidza dobrovoľník 02.2017 10.2019 2,67
  30 Mgr. Kytlic Zofia Elzbieta Nitra dobrovoľník 05.2017 07.2019 2,17
  31 Mgr. Lajchová Gabriela Nitra dobrovoľník 05.2017 12.2019 2,58
  32 Mgr. Mastišová Zuzana Poniky dobrovoľník 09.2017 09.2019 2,00
  33   Mydliar Ivan Trenčín dobrovoľník 10.2016 12.2018 2,17
  34   Novosedliaková Viera Kláštor pod Znievom dobrovoľník 09.2017 12.2019 2,25
  35 Mgr. Pašková Jana Kláštor pod Znievom dobrovoľník 09.2017 12.2019 2,25
  36   Salát Tibor Kysucké Nové Mesto dobrovoľník 12.2017 12.2019 2,00
  37 PaedDr. Skálová Denisa Žilina dobrovoľník 06.2016 12.2019 3,50
  38   Sojkova Zlatica Prievidza dobrovoľník 11.2016 08.2019 2,75
  39 PhDr. Stískalová Zuzana Hanuliakovo dobrovoľník 02.2017 09.2019 2,58
  40 Mgr. Šafáriková Marika Trmosová Martin dobrovoľník 09.2017 12.2019 2,25
  41   Tomková Daniela Kamenná Poruba dobrovoľník 04.2017 07.2019 2,25
  42 Mgr. Učníková Jana Martin dobrovoľník 09.2017 12.2019 2,25
  43 Mgr. Ullerová Nasťa Nitra dobrovoľník 03.2017 12.2019 2,75
  44 Ing. Vagaská Mariana Kláštor pod Znievom dobrovoľník 09.2017 12.2019 2,25
  45   Vacha Branislav Turčianske Teplice dobrovoľník 03.2017 04.2019 2,08
  46 RNDr. Varga Marek Žilina dobrovoľník 04.2016 12.2019 3,67
  47 Mgr. Vereš Richard Čeľadice dobrovoľník 07.2017 09.2019 2,17
  48 Mgr. Vojt Jozef Martin dobrovoľník 12.2017 12.2019 2,00
  49   Volkov Jozef Lehota pod Vtáčnikom dobrovoľník 01.2017 04.2019 2,25
  50 Ing. Zoričáková Zuzana Žilina dobrovoľník 12.2016 12.2019 3,00
  51 Bc. Žibritová Alexandra Nitra dobrovoľník 05.2017 12.2019 2,58

  Veľké ĎAKUJEME posielame vyššie uvedeným osobnostiam, ako aj každému dobrovoľníkovi, ktorý v nej zatiaľ nie je uvedený. Vážime si každú hodinu dobrovoľníckej práce. Verejne poďakujeme každému dobrovoľníkovi, jeho zaradením do zoznamu siene vďačnosti po splnení podmienky minimálne dvojročnej spolupráce na projekte SmartBooks.

  Motto: Celé tajomstvo a snáď jediný recept na šťastie je mať rád ľudí a milovať ich. Kto myslí len na seba, ochudobní iných o seba, ochudobní seba o iných, zakrpatie a zahynie. (Jan Werich)