02. Aká je história SmartBooks?

Za všetkým je skutočný príbeh...

Ako to začalo?

Ako sa naučiť nepravidelné slovesá?

Rok 2013
V roku 2013 náš syn Paľko priniesol zo školy svoju písomku z angličtiny. Zaujímavé na nej bolo, že z jednej časti mal 0 bodov. Tá časť bola nepravidelné slovesá. Zistili sme, že deti sa mali naučiť 82 nepravidelných slovies a on nevie ani jediné. Využili sme program, ktorý sme vyvinuli pre našich študentov jazykových kurzov v IJaV na učenie sa slovíčok. Posadili sme Paľka k počítaču a učil sa v ňom 1 hodinu a 15 minút. Ďalší deň si to už iba zopakoval. Následne písali veľkú písomku zo všetkých 82 slovíčok x 3 tvary slovesa = 246 slovíčok. Na prekvapenie nás všetkých Paľko písomku napísal najlepšie z celej triedy. Mal v nej len jedinú chybičku. Naše prekvapenie bolo tak veľké, že sme sa začali zamýšľať nad tým, či by sa inteligentné učenie pomocou programu nedalo použiť na všetky predmety ZŠ.

Ako sa naučiť slovíčka?

Leto 2013
Na začiatku letných prázdnin sme našich 3 synov motivovali - kúpime im smartfóny, ak sa pomocou programu naučia každý 1.000 nových slovíčok. Výsledky boli výborné.  Naučili sa ich za 12 dní Matúško, 9 dní Ondrejko a 6 dní Paľko. Vtedy sme sa rozhodli. Namiesto smartfónov sme im sľúbili, že im kúpime notebooky (čo nám viac vyhovovalo, lebo by ich mohli využívať na učenie), ak sa naučia Matúško - 2.000, Ondrejko - 3.000 a Paľko 4.000 slovíčok. Náš najmladší syn Matúško, vtedy 10-ročný, sa naučil 2.200 slovíčok, Ondrejko, vtedy 12-ročný, sa naučil 3.000 slovíčok a najstarší Paľko, vtedy 14-ročný, sa naučil 4.300 slovíčok. Trvalo im to cca 3 týždne a učili sa cca 1 hod denne. Rýchlosť učenia bola 90 až 150 slovíčok za hodinu. A bolo rozhodnuté. 

2013-2017
Zostavili sme tím viac ako 100 odborníkov a pustili sme sa do vytvorenia SmartBooks - inteligentného vzdelávacieho softvéru, ktorý by obsahoval kompletné učivo ZŠ. Napriek intenzívnej práci vývoj a testovanie trvali oveľa dlhšie (4 roky), než sme pôvodne odhadovali (1 rok). Počas tohto vývoja nás veľmi potešilo to, že naše deti si samy vkladali do systému slovíčka, ktoré sa mali učiť do školy. Dôvod - "lebo sa mi to tak lepšie učí".

Preukázateľné výsledky

September 2015 - APRÍL 2016
Po 2 mesiacoch používania sme si s prekvapením uvedomili, že v žiackych knižkách sú častejšie 1, než 2 a 3 a pritom sa už s deťmi vôbec neučíme. Stačilo ich pohľadom skontrolovať, čo sa naučili. Jednotky, sa nám zdali v septembri a októbri iba ako náhoda. Až v novembri sme si uvedomili, aká zmena nastala. Jednodtky sme podceňovali komentárom "Zasa sa ti podarila jednotka."

20151117 ziacka knizka small 20151117 matematika small 20151117 fyzika small

20151117 chemia small 20151117 biologia small 20151117 geografia small

Zodpovedalo tomu i polročné vysvedčenie (viď foto vysvedčení). Z fyziky a z chémie si Ondrejko opravil 3 na 1 a matematiku z 2 na 1. Tiež si zlepšil biológiu z 2 na 1.  V ostatných predmetoch, aj keď si nepolepšil známku na vysvedčení, zlepšil si priemer známok tak, že veľa nechýbalo, aby došlo aj tam k zmene - viď. sólová 3 zo slovenského jazyka z 3,4 na 2,6. 

Zlepšenie vysvedčenia


Úspechy na súťažiach

Zlepšenie nastalo i u ostatných bratov. Matúško si prešiel popri svojom 7. ročníku i celý 5. a 6., čo sa odrazilo vo výsledkoch matematickej súťaže PANGEA. Skončil na 2. mieste v Žilinskom kraji.
Matúš Belan (2. miesto v Žilinskom kraji) PANGEA, meno: 004614, heslo: 58545d3b (foto 1, foto 2)

pangea matus belan 1  
pangea matus belan 2   

Najstarší syn Paľko sa podieľal na testovaní a tvorbe úloh z matematiky. To sa odrazilo vo vynikajúcom 1. mieste v SR v matematickej súťaži KLOKAN. Získal plný počet bodov.
Pavol Belan (1. miesto na Slovensku) MATEMATICKÝ KLOKAN, kód žiaka: 75661 (foto)

Klokan Pavol Belan
     

História firmy SmartBooks, a.s.

Prvú verziu softvéru vytvoril v roku 2004 náš vtedy novozaložený Inštitút jazykov a vzdelávania (www.IJaV.sk) na učenie sa slovíčok z angličtiny a nemčiny. Softvér sa postupne rozvíjal a dopĺňal.

V roku 2008 bola vytvorená jeho prvá internetová verzia, ktorá umožnila jeho ďalšie rozšírenie. Softvér sa začal používať vo firmách ako efektívny systém na učenie sa slovíčok. Táto verzia už obsahovala niektoré prvky umelej inteligencie. 

V roku 2013 začal vývoj novej verzie. Stratégiou ale bolo uviesť na trh dokonalý produkt a vyvíjať ho do takej podoby, aby bol prvotriedny a aby zanechal ďaleko za sebou všetky konkurenčné produkty. Neočakávané inovácie a zlepšenia ale posunuli uvedenie na trh o 3 roky. Štyri roky testovania, neustálych inovácií a zlepšení priniesli svoje ovocie. Program nahrádza rodiča resp. doučovateľa, a navyše nezabúda. Prispôsobuje sa žiakovi - učí sa, čo sú žiakove nedostatky ale i výhody, vie, čo žiak ovláda a na akej úrovni. Presne tak ako dobrý učiteľ. 

V roku 2016 bola vzhľadom na veľký rozsah projektu (pôvodne zapojených viac ako 100 učiteľov a ďalších 20 odborníkov z rôznych oblastí) založená akciová spoločnosť SmartBooks, a.s. ako spin-off Inštitútu jazykov a vzdelávania.